Jdi na obsah Jdi na menu
 


součet naměřených spotřeb podružných elektroměrů nesouhlasí s hodnotou naměřenou energetickými závody

15. 11. 2013

 

Součet naměřených spotřeb podružnými elektroměry nesouhlasí s hodnotou naměřenou energetickými závody.

U maloodběru je toto typický problém skupinového měření garáží, zahrádkářských a chatových osad.  Tady je třeba dodržet

základní pravidla:
Všechny podružné elektroměry musí být ověřeny a opatřeny plombou zkušebny (staré vyřazené přístroje
většinou neregistrují malé odběry, typické pro garáže zahrádkářské osady).

Nedopustit aby si jednotliví odběratelé elektroměry pro sebe opatřovali individuálně (možnost manipulace před instalací).

Proudový rozsah měřidel musí odpovídat reálnému odběru měřícího místa (elektroměr měří přesně od 10% jmenovitého

zatížení. Přístroje s vyšším proudovým rozsahem je v oblasti malých proudů méně citlivý).

K součtu naměřených hodnot jednotlivých elektroměrů započítat vlastní spotřeby podružných elektroměrů (viz text "Vlastní

spotřeba elektroměrů").
 

Vlastní spotřeba elektroměru

Každý měřící přístroj pro svoji funkci taky spotřebovává energii. Podružný elektroměr je pro hlavní elektroměr taky

spotřebičem.
Odběr napěťové cívky se u mechanických elektroměrů pohybuje kolem 3W. Tyto cívky jsou pod napětím nepřetržitě.

U statických elektroměrů je to obdobné. Je-li za elektroměrem energetických závodů (EZ) těchto podružných přístrojů

(například u řadových garáží) instalováno 50 kusů, je jejich vlastní spotřeba za rok u jednofázových elektroměrů:
50 ks x 3 W x 24 hod. x 365 dní = 1 315 kWh, což je za rok téměř 4 700,- Kč.

u trojfázových:
50 ks x 9 W x 24 hod. x 365 dní = 3 940 kWh, což je za rok téměř 14 200,- Kč.

Zástupce odběratelů, kterému je odběr ze sítě EZ fakturován, dostává zpravidla účet vyšší, než je matematický součet spotřeb

jednotlivých podružných měřidel. S vlastní spotřebou podružných elektroměrů je nutno počítat. Je rozumné do rozúčtování

zahrnout paušální poplatek za připojení.

Poplatek by měl být pro všechny podružné odběratele stejný, bez ohled na počet spotřebovaných kWh.
 

Zdroj:

DK-ELVIS s.r.o, pan Drahomír Kusák

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář