Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na členskou schůzi dne 6.6.2018

9. 4. 2018

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi spolku, která se koná

ve středu  6.6.2018 od 17.00 hodin

v prostou mezi horními garážemi na Jiráskově nábřeží v Písku

Program:

1.      zahájení

2.      volba mandátové a návrhové komise

3.      zpráva o činnosti spolku za období od 7.6.2017 do 

         6.6.2018

4.      zpráva o hospodaření za rok 2017 a návrh rozpočtu na

         rok 2019

5.      zpráva kontrolní komise spolku za rok 2017

6.      plán činnosti na rok 2019

7.      diskuze

8.      usnesení

9.      závěr

Oznámení o konání členské schůze spolku je v souladu s našimi stanovami spolku tímto zveřejněno nejméně 30 dní předem na našich webových stránkách a bylo vyvěšeno i na nástěnkách v prostoru garáží. Pozvánka s dalšími dokumenty Vám bude doručena v písemné podobě nejméně 10 dní před zahájením členské schůze, včetně složenky k zaplacení výdajů za elektřinu za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 a příspěvku na činnost spolku ve výši 150,- Kč na rok 2018. Platbu lze provést bez poplatku prostřednictvím přiložené vyplněné složenky na každé České poště či v pobočkách Poštovní spořitelny, nebo jinak na náš účet u Poštovní spořitelny číslo účtu: 225790576/0300. Pokud nevyužijete přiloženou vyplněnou složenku, vždy uveďte specifický symbol z této složenky. Specifickým symbolem je číslo Vaší garáže. 

                   

V případě, že se nemůžete zúčastnit členské schůze spolku, tak Vás žádám o předání vyplněné plné moci k Vašemu zastoupení výboru spolku, pokud jste tak už neučinili. Plná moc pro ty co ji zatím výboru spolku nepředali, bude přiložena a je rovněž umístěna na našich webových stránkách. U těch co výboru spolku plnou moc už předali, nebude přiložena.

 

Výbor spolku Vás dále žádá i o včasnější oznamování změny majitele garáže a sdělování údajů k rychlejší komunikaci mezi výborem spolku a jednotlivými majiteli a i nájemníky garáží, ale také k šetření našich společných finančních prostředků (např. při upozornění na případné poškození či vykradení garáže a další různé bezodkladné události a informace). Tyto údaje můžete předat výboru spolku např. na členské schůzi spolku či jinak. Formulář bude rovněž přiložen a je také umístěn i na našich webových stránkách.

 

     Předem děkuji.

 

     V Písku dne 9.4.2018                               Josef Tajbner, v.r.

                                                                             předseda

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář