Jdi na obsah Jdi na menu
 


(34)usnesení

6. 4. 2009
Garáže Písek Jiráskovo nábřeží 22.etapa
IČ : 26594391
se sídlem 397 01 Písek, Jablonského 393 s adresou pro doručování : Ing.Michal Kolega,
předseda občanského sdružení Garáže, 397 01 Písek, Jablonského 393
(dále jen občanské sdružení)
                      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
U  S  N  E S  E  N  Í
z členské schůze občanského sdružení konané dne 28. března 2009
 
1)      Členská schůze občanského sdružení schvaluje:
a)      Zprávu o činnosti občanského sdružení za rok 2008 a zprávu o činnosti revizní komise za rok 2008.
b)      Zprávu o finančním hospodaření občanského sdružení za rok 2008 a rozpočet občanského sdružení na rok 2009.
c)      Plán činnosti občanského sdružení na rok 2009.
d)      Členský příspěvek na činnost občanského sdružení pro rok 2009 ve výši 200,- Kč, příspěvek do fondu oprav občanského sdružení pro rok 2009 ve výši 200,- Kč, úhradu spotřeby elektrické energie za rok 2008 podle vyúčtování a dále odměny pro výbor občanského sdružení na rok 2009 ve výši 12.000,- Kč, z toho pro předsedu 5.000,- Kč a zbytek dle rozhodnutí předsedy občanského sdružení pro ostatní členy výboru občanského sdružení.
e)      Hrazení telekomunikačních výdajů (pevná linka, mobil) vynaložených členy výboru občanského sdružení k zabezpečení činnosti občanského sdružení.
f)       Termín odečtu spotřeby elektrické energie a to každoročně v měsíci listopadu.
g)      Rozúčtování rozdílu spotřeby elektrické energie na účet členů občanského sdružení, kteří do 30.listopadu každoročně nenahlásí pověřeným osobám občanského sdružení či výboru občanského sdružení stav svých poměrových elektroměrů.
 
2)      Členská schůze ukládá výboru občanského sdružení:
a)      Projednat výsledky dnešní členské schůze a seznámit členy občanského sdružení s přijatými závěry na nejbližší členské schůzi nebo prostřednictví písemné informace na vývěsní desce či na internetových stránkách občanského sdružení.
b)      Projednat obsah pojmu „zabezpečovat údržbu a opravu příjezdových komunikací a kanalizace“ s jejich vlastníkem.
c)      Provést ve dnech 24.4. 2009 v době od 16,30 do 18,00 hodin a 25.4. 2009 v době od 09,00 do 10,00 hodin kontrolu správnosti odečtu a funkčnosti všech poměrových elektroměrů v jednotlivých garážích.
d)      Průběžně zabezpečovat realizaci úkolů přijatých dnešní členskou schůzí.
 
3)      Členská schůze ukládá členům občanského sdružení:
a)      Veškeré finanční částky určené tímto usnesením uhradit do 30.4.2009 na účet občanského sdružení.
b)      Zpřístupnit dne 24.4. 2009 v době od 16,30 do 18,00 hodin nebo dne 25.4. 2009 v době od 09,00 do 10,00 hodin svoji garáž a umožnit tak výboru občanského sdružení kontrolu správnosti odečtu a funkčnosti svého poměrového elektroměru.
c)      Nahlásit výboru občanského sdružení spotřebu elektrické energie (tj. odečet poměrových měřidel ve svých garážích) v měsíci listopadu 2009 a to nejpozději do 30.11. 2009. Při případné výměně poměrového měřidla nahlásit tuto změnu ihned.
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář