Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na členskou schůzi 28.3.2009

9. 3. 2009

 

Občanské sdružení Garáže Písek Jiráskovo nábřeží 22.etapa
IČ : 26594391
se sídlem 397 01 Písek, Jablonského 393 s adresou pro doručování :
Ing.Michal Kolega, předseda občanského sdružení Garáže, 397 01 Písek, Jablonského 393
(dále je občanské sdružení)
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
P O Z V Á N K A
 

na členskou schůzi občanského sdružení, která se koná v sobotu               28. března 2009  v 10.00  hodin v Obchodně společenském centru Družba v Písku, Nádražní 2282    

     (vchod od prodejny potravin Šipka).

 
    Program: 1). zahájení
                     2). volba návrhové komise
                     3). zpráva o činnosti za rok 2008

                     4). zpráva o hospodaření za rok 2008 a návrh rozpočtu  na  

                          rok  2009

                     5). zpráva revizní komise
                     6). návrh plánu činnosti na rok 2009
                     7). diskuze
                     8). přijetí usnesení
                     9). závěr
 
 
      Společně s pozvánkou přikládáme i složenku k zaplacení výdajů za elektrickou energii za rok 2008, příspěvku na činnost občanského sdružení ve výši 200,- Kč na rok 2009 (hradí všichni majitelé garáží) a příspěvku do fondu oprav ve výši 200,- Kč na rok 2009 (hradí jen členové občanského sdružení).
 
Upozorňujeme, že dnem 4.12.2008 byl zřízen nový účet u Poštovní spořitelny číslo :
 
225790576/0300
 
a starý účet u České spořitelny byl dnem 30.1.2009 zrušen.
 
      Platbu lze provést bez poplatku prostřednictvím přiložené vyplněné poukázky na každé České poště, s.p., nebo bezhotovostním převodem z Vašeho účtu či jinak, ale zde vždy budete platit poplatek dle sazebníku příslušné banky. Pokud nevyužijete přiloženou předem vyplněnou poukázku, vždy uveďte variabilní symbol z přiložené poukázky. V případě, že tento variabilní symbol neuvedete, nebude možné Vaši platbu identifikovat. Variabilním symbolem je číslo Vaší garáže.
 
                        
      Výbor občanského sdružení Vás dále žádá o sdělení údajů k rychlejší komunikaci mezi výborem a jednotlivými majiteli garáží a i k šetření našich společných finančních prostředků (např. při upozornění na případné poškození či vykradení garáže a další různé důležité informace). Tyto údaje můžete předat výboru občanského sdružení (např. na členské schůzi dne 28.3.2009 či jindy. Předem děkujeme.
 

                                                     Ing.Michal Kolega, v.r.

                                                       

 

Rozpis Vaší platby :

 

1.  příspěvek na činnost občanského sdružení     200,- Kč  

        (všichni majitelé garáží)

2. příspěvek do fondu oprav                                    200,- Kč  

           (jen členové)         

3. elektrická energie                                                            Kč
 
           t.j. :   - spotřeba za           kWh ve výši               ,- Kč  
                   - distribuce energie                              58,- Kč
 
         ---------------------------------------------------------------------------------
 
                  celkem zaplatit                        Kč
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Údaje pro potřebu výboru občanského sdružení :
(prosím vyplnit čitelně, nejlépe hůlkovým písmem)
 
 
titul ........................................................
 
jméno .....................................................
 
příjmení……………………...……........
 
doručovací adresa :
 
…………………………………………………………...............................................................
 
PSČ ...........................................................
 
mobil………………………….........…….
 
pevná linka: -domů…………….........……             -do zaměstnání…………….........................
 
E-mail………………………..........……...
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář