Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o výběru firmy a platbě

1. 9. 2017

Spolek  Garáže  Písek  Jiráskovo nábřeží  22.etapa

IČO 26594391

se sídlem Třebízského 382/1, 397 01 Písek

(dále jen spolek)

adresa pro doručování : Josef Tajbner, 397 01 Písek, Třebízského 382/1

http://www.garaze-pisek-22etapa.estranky.cz/

email: garaze22pisek@seznam.cz

mobil: 606 326 593

        -------------------------------------------------------------------------------------

Informace výboru spolku o výběru firmy k opravě střech garáží a k úhradě poměrné částky na opravu střech vlastníky garáží

 

V souladu s usnesením členské schůze spolku ze dne 7.6.2017 výbor provedl výběr firmy, kdy z 12 zaslaných nabídek vybral dvě a to č.1 (MP-IZOL z Písku zastoupenou Petrem Pokorným) a č.4 (Střechy Daněk z Rapšach zastoupenou Petrem Daňkem). Po řadě konzultací s nimi, vyžádání si dalších dokumentů a záruk a po konzultaci s odborným dozorem z firmy RENOSTAV Písek s.r.o., výbor spolku vyhlásil druhé kolo výběru, kdy oslovil jen tři firmy a to MP-IZOL z Písku zastoupenou Petrem Pokorným, Střechy Daněk z Rapšach zastoupenou Petrem Daňkem a JIMO s.r.o. ze Starých Hodějovic zastoupenou Miloslavem Jindrou. Na základě jejich upřesněné nabídky a posouzení s odborným dozorem, vybral za zhotovitele díla firmu Střechy Daněk z Rapšach.

Vybraná firma si za opravu 63 střech dle nabídky účtuje pevnou cenu 260.550,- Kč bez DPH a 315.266,- Kč s DPH, tj. za jednoposchoďovou garáž 5.004,- Kč a za dvouposchoďovou ½ 2.502,- Kč.

Výbor spolku dále rozhodl opatřit jednoposchoďové střechy zábranou z ostnatého drátu, která bude umístěna na G60 a G93, tak aby se zabránilo skákání a lezení na naše střechy jak ze střechy vedlejšího spolku (G60), tak ze svahu (G93).

poměrnou částku na opravu střech v souladu s usnesením z členské schůze spolku ze dne 7.6.2017 uhraďte nejpozději do  20.9.2017  prostřednictvím přiložené vyplněné složenky, která Vám bude doručena i s ostatními dokumenty do 10.9.2017, a to na každé České poště či v pobočkách Poštovní spořitelny bez poplatku, nebo jinak na náš účet u Poštovní spořitelny číslo účtu: 225790576/0300. Pokud nevyužijete přiloženou vyplněnou složenku, vždy uveďte specifický symbol z této složenky. Specifickým symbolem je číslo Vaší garáže. 

Po uhrazení příslušné částky všemi vlastníky garáží bude s vybranou firmou uzavřena smlouva o dílo, její návrh je přiložen.

Výbor spolku předem děkuje za včasné uhrazení poměrné částky na opravu střech garáží.

     V Písku dne 1.9.2017                         

Josef Tajbner, v.r.

                                                                                  předseda

Poznámka:

se zcela vyplněnou složenkou Vám bude doručeno:

-návrh smlouvy o dílo

-odpovědi firem ve druhém kole

-schválené usnesení z členské schůze spolku ze dne 7.6.2017

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář