Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na členskou schůzi 22.3.2011

2. 2. 2011
Občanské sdružení Garáže Písek Jiráskovo nábřeží 22.etapa
IČ : 26594391
 se sídlem Jaromíra Malého 2247, 397 01 Písek
(dále jen občanské sdružení)
adresa pro doručování : Ing. František Pech, 397 01 Písek, Jaromíra Malého 2247
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
P O Z V Á N K A
 
 
na členskou schůzi občanského sdružení, která se koná v úterý 22. března 2011 od 17.00 hodin v Obchodně společenském centru Družba v Písku, Nádražní 2282 (vchod od prodejny potravin Šipka).
 

 Program: 

1). zahájení

2). volba mandátové a návrhové komise

3). zpráva o činnosti občanského sdružení za rok 2010

4). zpráva o hospodaření za rok 2010 a návrh rozpočtu na rok 

     2011

5). zpráva revizní komise občanského sdružení

6). návrh plánu činnosti na rok 2011

7). diskuze

8). přijetí usnesení

9). závěr

 
      Společně se zaslanou pozvánkou bude přiložena i složenka k zaplacení výdajů za elektřinu za rok 2010, příspěvku na činnost občanského sdružení ve výši 200,- Kč na rok 2011 (hradí všichni majitelé garáží) a příspěvku do fondu oprav ve výši 200,- Kč na rok 2011 (hradí jen členové občanského sdružení).
      Platbu lze provést bez poplatku prostřednictvím přiložené vyplněné poukázky na každé České poště, s.p., nebo jinak na náš účet u Poštovní spořitelny číslo účtu : 225790576/0300, ale zde budete platit poplatek dle sazebníku příslušné banky a podmínek Vašeho účtu. Pokud nevyužijete přiloženou zcela vyplněnou poukázku, vždy uveďte variabilní symbol z přiložené poukázky. V případě, že tento variabilní symbol neuvedete, nebude možné Vaši platbu identifikovat. Variabilním symbolem je číslo Vaší garáže.                      
      Výbor občanského sdružení Vás dále žádá o včasnější oznamování změny majitele garáže a sdělování údajů k rychlejší komunikaci mezi výborem a jednotlivými majiteli garáží, ale i k šetření našich společných finančních prostředků (např. při upozornění na případné poškození či vykradení garáže a další různé důležité informace). Tyto údaje můžete předat výboru občanského sdružení např. na členské schůzi dne 22.3.2011 či jindy. Formulář bude přiložen.
     Pozvánka na členskou schůzi se složenkou k zaplacení bude vhozena do Vaší poštovní schránky nejpozději 10 dní před jejím konáním na Vaši poslední známou adresu.
            
Předem děkuji.
 
V Písku dne 2.2.2011
                                                                                                           Ing.František Pech, v.r.
                                                                              předseda
                                                                           mobil: 602 512 747
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář