Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na členskou schůzi 27.3.2010

10. 2. 2010
Občanské sdružení Garáže Písek Jiráskovo nábřeží 22.etapa
IČ : 26594391
se sídlem 397 01 Písek, Jablonského 393 a s adresou pro doručování :
Ing.Michal Kolega, předseda občanského sdružení, 397 01 Písek, Jablonského 393/11
(dále je občanské sdružení)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
P O Z V Á N K A
 
na členskou schůzi občanského sdružení, která se koná v sobotu 27. března 2010 od 09.30 hodin v Obchodně společenském centru Družba v Písku, Nádražní 2282 (vchod od prodejny potravin Šipka).
 

     Program :

                l).  zahájení

                     2). volba návrhové a volební komise 

                     3). zpráva o činnosti občanského sdružení za rok 2009

                4). zpráva o hospodaření za rok 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010

                     5). zpráva revizní komise občanského sdružení

                     6). návrh plánu činnosti na rok 2010 a úprava stanov občanského sdružení

                     7). volba předsedy občanského sdružení a revizní komise

                     8). diskuze

                     9). přijetí usnesení

                   10). závěr

       Společně s pozvánkou přikládáme i složenku k zaplacení výdajů za elektřinu za rok 2009, příspěvku na činnost občanského sdružení ve výši 200,- Kč na rok 2010 (hradí všichni majitelé garáží) a příspěvku do fondu oprav ve výši 200,- Kč na rok 2010 (hradí jen členové občanského sdružení).

      Platbu lze provést bez poplatku prostřednictvím přiložené vyplněné poukázky na každé České poště, s.p., nebo jinak na náš účet u Poštovní spořitelny číslo účtu : 225790576/0300, ale zde budete platit poplatek dle sazebníku příslušné banky a podmínek Vašeho účtu. Pokud nevyužijete přiloženou zcela vyplněnou poukázku, vždy uveďte variabilní symbol z přiložené poukázky. V případě, že tento variabilní symbol neuvedete, nebude možné Vaši platbu identifikovat. Variabilním symbolem je číslo Vaší garáže.                      

      Výbor občanského sdružení Vás dále žádá o rychlejší oznamování změny majitele garáže a sdělování údajů k rychlejší komunikaci mezi výborem a jednotlivými majiteli garáží, ale i k šetření našich společných finančních prostředků (např. při upozornění na případné poškození či vykradení garáže a další různé důležité informace). Tyto údaje můžete předat výboru občanského sdružení např. na členské schůzi dne 27.3.2010 či jindy. Formulář je přiložen.

    Dále žádáme ty nečleny občanského sdružení, kteří dosud s občanským sdružením neuzavřeli smlouvu o realizaci odběru elektřiny a úhradě poměrné části nákladů na činnost a údržbu občanského sdružení, aby tak neprodleně učinili (k dnešnímu dni jsou to majitelé garáží č. 5, 78, 88, 91 a 93). Návrh smlouvy přikládáme.

  Předem děkujeme.

  V Písku dne 10.2.2010    

                                                                                    Ing.Michal Kolega, v.r.

                                                                                              předseda

                                                                                     mobil : 607 553 799

 

 

_______________________________________________________________________

Rozpis Vaší paltby :

1.  příspěvek na činnost občanského sdružení 200,- Kč   (všichni majitelé garáží)

2. příspěvek do fondu oprav                                      200,- Kč   (jen členové)         

3. elektrická energie                                                            Kč

  z toho je spotřeba za                kWh ve výši        Kč  

  a za distribuci elektřiny                                             57,- Kč

 ---------------------------------------------------------------------------------

      Celkem zaplatit                        Kč    

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Údaje pro potřebu výboru občanského sdružení :

(prosím vyplnit čitelně, nejlépe hůlkovým písmem a vrátit výboru občanského sdružení)

 garáž číslo : ...........................................

 vlastník garáže :

 titul ........................................................

 jméno .....................................................

 příjmení……………………...……........

 doručovací adresa :

 …………………………………………………………...............................................................

 PSČ ...........................................................

 mobil………………………….........…….

 pevná linka: -domů…………….........……             -do zaměstnání…………….........................

 E-mail………………………..........……...

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář