Jdi na obsah Jdi na menu
 


pozvánka na členskou schůzi dne 5.6.2013

1. 5. 2013

 

Občanské sdružení Garáže  Písek  Jiráskovo nábřeží  22.etapa

IČ : 26594391

 se sídlem Jaromíra Malého 2247, 397 01 Písek

(dále jen občanské sdružení)

adresa pro doručování : Ing. František Pech, 397 01 Písek, Jaromíra Malého 2247

http://www.garaze-pisek-22etapa.estranky.cz/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P O Z V Á N K A

 

na členskou schůzi občanského sdružení, která se koná

ve středu  5.6.2013 od 18.00 hodin

v prostou mezi horními garážemi na Jiráskově nábřeží v Písku

 

Program:

1.      zahájení

2.      volba mandátové a návrhové komise

3.      zpráva o činnosti občanského sdružení za rok 2012

4.      zpráva o hospodaření za rok 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013

a na rok 2014

5.      zpráva revizní komise občanského sdružení za rok 2012

6.      návrh plánu činnosti na rok 2013 a na rok 2014

7.      harmonogram kontroly elektroměrů v listopadu 2013

8.      diskuze

9.      přijetí usnesení

10.   závěr

 

      K pozvánce bude přiložena i složenka k zaplacení výdajů za elektřinu za období od 7.10.2011 do 26.9.2012, příspěvku na činnost občanského sdružení ve výši 150,- Kč na rok 2013 (hradí všichni majitelé garáží) a příspěvku do fondu oprav ve výši 150,- Kč na rok 2013 (hradí jen členové občanského sdružení) a u nečlenů občanského sdružení i za výměnu jejich elektroměru v červnu 2012 ve výši 563,- Kč.

      Platbu lze provést bez poplatku prostřednictvím přiložené vyplněné složenky na každé České poště, s.p. či v pobočkách Poštovní spořitelny, nebo jinak na náš účet u Poštovní spořitelny číslo účtu : 225790576/0300, ale zde budete platit poplatek dle sazebníku příslušné banky a podmínek Vašeho účtu. Pokud nevyužijete přiloženou zcela vyplněnou složenku, vždy uveďte specifický symbol z přiložené složenky. V případě, že tento specifický symbol neuvedete, nebude možné Vaši platbu identifikovat. Specifickým symbolem je číslo Vaší garáže.                     

      Výbor občanského sdružení Vás dále žádá o včasnější oznamování změny majitele garáže a sdělování údajů k rychlejší komunikaci mezi výborem a jednotlivými majiteli garáží, ale i k šetření našich společných finančních prostředků (např. při upozornění na případné poškození či vykradení garáže a další různé bezodkladné události a informace). Tyto údaje můžete předat výboru občanského sdružení např. na členské schůzi či jindy.

      Pozvánka na členskou schůzi se složenkou k zaplacení a dalšími dokumenty bude vhozena do Vaší poštovní schránky nejpozději 10 dní před jejím konáním na Vaši poslední nám známou adresu.

 

     Předem děkuji za účast.

 

V Písku dne 1.5.2013                                                                  

                                                                      Ing. František Pech, v.r.

                                                                                      předseda

                                                                               mobil: 602 512 747

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář