Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na členskou schůzi spolku dne 1.6.2016

29. 3. 2016

P O Z V Á N K A

 

na členskou schůzi spolku, která se koná

 

ve středu  1.6.2016 od 17.00 hodin

 

v prostou mezi horními garážemi na Jiráskově nábřeží v Písku

Program:

 

  1. zahájení
  2. volba mandátové a návrhové komise
  3. zpráva o činnosti spolku za období od 1.5.2015 do 15.4.2016
  4. zpráva o hospodaření za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2017
  5. zpráva kontrolní komise spolku za rok 2015
  6. návrh plánu činnosti na rok 2017
  7. diskuze
  8. přijetí usnesení
  9. závěr

 

Oznámení o konání členské schůze spolku bude v souladu s našimi stanovami spolku vyvěšeno nejméně 30 dní předem na nástěnkách v prostoru garáží.

 

V písemné podobě Vám bude pozvánka a další dokumenty, včetně složenky k zaplacení výdajů za elektřinu za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 a příspěvku na činnost spolku ve výši 150,- Kč na rok 2016 doručena nejpozději 14 dní před termínem členské schůze spolku.

 

Platbu lze provést bez poplatku prostřednictvím vyplněné složenky, která bude přiložena k doručovaným písemným dokumentům, na každé České poště, s.p. či v pobočkách Poštovní spořitelny, nebo jinak na náš účet u Poštovní spořitelny číslo účtu: 225790576/0300. Pokud nevyužijete přiloženou vyplněnou složenku, vždy uveďte specifický symbol z této složenky. Specifickým symbolem je číslo Vaší garáže.

 

V případě, že se nemůžete zúčastnit členské schůze spolku, tak Vás žádám o předání vyplněné plné moci k Vašemu zastoupení výboru spolku, pokud jste tak už neučinili. Plná moc pro ty co ji zatím výboru spolku nepředali bude přiložena k doručovaným písemných dokumentům a nebo si ji můžete vytisknout  z našich webových stránek.

 

Výbor spolku Vás dále žádá i o včasnější oznamování změny majitele garáže a sdělování údajů k rychlejší komunikaci mezi výborem spolku a jednotlivými majiteli a i nájemníky garáží, ale také k šetření našich společných finančních prostředků (např. při upozornění na případné poškození či vykradení garáže a další různé bezodkladné události a informace). Tyto údaje můžete předat výboru spolku např. emailem, nebo na členské schůzi spolku či jinak. Formulář bude rovněž přiložen k doručovaným písemným dokumentům a je také umístěn i na našich webových stránkách.

 

     Předem děkuji.

 

     V Písku dne 29.3.2016                             

 

                                                                              Josef Tajbner, v.r.

                                                                                    předseda

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář