Jdi na obsah Jdi na menu
 


pozvánka na členskou schůzi spolku dne 7.6.2017

7. 4. 2017

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi spolku, která se koná

ve středu  7.6.2017 od 17.00 hodin

v prostou mezi horními garážemi na Jiráskově nábřeží v Písku

 

Program:

  1. zahájení
  2. volba mandátové a návrhové komise
  3. zpráva o činnosti spolku za období od 2.6.2016 do 6.6.2017
  4. zpráva o hospodaření za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2018
  5. zpráva kontrolní komise spolku za rok 2016
  6. plán činnosti na rok 2018
  7. oprava střech garáží
  8. diskuze
  9. usnesení
  10. závěr

Oznámení o konání členské schůze spolku je v souladu s našimi stanovami spolku zveřejněno nejméně 30 dní předem na našich webových stránkách a bude vyvěšeno i na nástěnkách v prostoru garáží. Nejpozději 14 dní před termínem členské schůlze spolku Vám bude dále doručena i v písemné podobě pozvánka a další dokumenty, včetně složenky k zaplacení výdajů za elektřinu za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 a příspěvku na činnost spolku ve výši 150,- Kč na rok 2017. Platbu lze provést bez poplatku prostřednictvím přiložené vyplněné složenky na každé České poště či v pobočkách Poštovní spořitelny, nebo jinak na náš účet u Poštovní spořitelny číslo účtu: 225790576/0300. Pokud nevyužijete přiloženou vyplněnou složenku, vždy uveďte specifický symbol z této složenky. Specifickým symbolem je číslo Vaší garáže. 

                   

V případě, že se nemůžete zúčastnit členské schůze spolku, tak Vás žádám o předání vyplněné plné moci k Vašemu zastoupení výboru spolku, pokud jste tak už neučinili. Plná moc pro ty co ji zatím výboru spolku nepředali, bude přiložena a je rovněž umístěna na našich webových stránkách.

 

Výbor spolku Vás dále žádá i o včasnější oznamování změny majitele garáže a sdělování údajů k rychlejší komunikaci mezi výborem spolku a jednotlivými majiteli a i nájemníky garáží, ale také k šetření našich společných finančních prostředků (např. při upozornění na případné poškození či vykradení garáže a další různé bezodkladné události a informace). Tyto údaje můžete předat výboru spolku např. na členské schůzi spolku či jinak. Formulář bude rovněž přiložen a je také umístěn i na našich webových stránkách.

 

     Předem děkuji.

 

     V Písku dne 7.4.2017                               Josef Tajbner, v.r.

                                                                   předseda

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář