Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z členské schůze spolku ze dne 3.6.2015

5. 6. 2015

Spolek  Garáže  Písek  Jiráskovo nábřeží  22.etapa

IČO : 26594391

 se sídlem Třebízského 382/1, 397 01 Písek

(dále jen spolek)

adresa pro doručování : Josef Tajbner, 397 01 Písek, Třebízského 382/1

http://www.garaze-pisek-22etapa.estranky.cz/

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

U  S  N  E  S  E  N  Í

 

schválené členskou schůzi spolku konanou dne 3.6.2015

 

 1. Členská schůze spolku schvaluje:
  1. Zprávu o činnosti spolku za období od 1.5.2014 do 30.4.2015 a zprávu o činnosti revizní komise za rok 2014.
  2. Zprávu o finančním hospodaření spolku za rok 2014 a rozpočet spolku na rok 2016.
  3. Plán činnosti spolku na rok 2016.
  4. Příspěvek na činnost spolku pro rok 2016 ve výši 150,- Kč, úhradu spotřeby elektřiny za období od 17.10.2013 do 31.12.2014 podle vyúčtování a dále odměnu pro výbor spolku na rok 2016 ve výši 12.000,- Kč, z toho pro předsedu spolku 5.000,- Kč a zbytek dle rozhodnutí předsedy spolku pro ostatní členy výboru spolku.
  5. Zvolení člena kontrolní komise spolku Josefa Jonáka.
  6. Zrušení členského příspěvku do fondu oprav spolku pro rok 2015 ve výši 150,- Kč a fond oprav.
  7. Nové stanovy spolku se změnou sídla spolku na  397 01 Písek, Třebízského 382/1 a adresou pro doručování : Josef Tajbner, 397 01 Písek, Třebízského 382/1.
  8. Hrazení telekomunikačních výdajů (pevná linka, mobil) vynaložených členy výboru spolku k zabezpečení činnosti spolku.

 

 1. Členská schůze ukládá výboru spolku:
  1. Projednat výsledky dnešní členské schůze a seznámit členy spolku s přijatými závěry na nejbližší členské schůzi nebo prostřednictví písemné informace na vývěsních deskách či na internetových stránkách spolku.
  2.  Provést registraci nových stanov spolku v obchodním rejstříku.
  3. Zabezpečit nahlášení odečetu spotřeby elektřiny jednotlivými členy spolku v měsíci listopadu 2015.
  4. Ve spolupráci s vedlejšími spolky řešit sjízdnost komunikací v prostoru garáží zejména v zimním období při kalamitách (např. značné množství sněhu, náledí, aj.) a dle dohovoru s těmito vedlejšími spolky společně zabezpečovat v přiměřené době sjízdnost komunikací v prostoru garáží a to i za úhradu, která bude zaplacena z účtu spolku.  
  5. Průběžně zabezpečovat realizaci úkolů přijatých dnešní členskou schůzí.

 

 1. Členská schůze ukládá členům spolku:
  1. Veškeré finanční částky odsouhlasené tímto usnesením uhradit do 30.7.2015 na účet spolku.
  2.  Nahlásit pokladníkovi spolku spotřebu elektřiny (tj. odečet podružných elektroměrů ve svých garážích) v měsíci listopadu 2015 a to nejpozději do 30.11.2015. Při případné výměně podružného elektroměru nahlásit tuto změnu ihned.
  3. Nahlásit jednateli spolku každou změnu majitele garáže (dědictví, prodej, aj.) a to nejpozději  do 10 dnů od vzniku této změny.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář