Jdi na obsah Jdi na menu
 


usnesení z členské schůze ze dne 27.3.2010

1. 4. 2010
Občanské sdružení Garáže Písek Jiráskovo nábřeží 22.etapa
IČ : 26594391
 se sídlem Jaromíra Malého 2247, 397 01 Písek
(dále jen občanské sdružení)
adresa pro doručování : Ing. František Pech, 397 01 Písek, Jaromíra Malého 2247

http://www.garaze-pisek-22etapa.estranky.cz/

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

 
U S N E S E N Í
 
z členské schůze občanského sdružení konané dne 27.března 2010
 
1)      Členská schůze občanského sdružení schvaluje:
a)       Zprávu o činnosti občanského sdružení za rok 2009 a zprávu o činnosti revizní komise za rok 2009.
b)       Zprávu o finančním hospodaření občanského sdružení za rok 2009 a rozpočet občanského sdružení na rok 2010.
c)       Plán činnosti občanského sdružení na rok 2010 a změnu stanov občanského sdružení.
d)       Zvolení předsedy občanského sdružení Ing.Františka Pecha za Ing.Michala Kolegu a zvolení  předsedy revizní komise Ing.Zdeňka Košvance za Ing.Františka Pecha.
e)       Členský příspěvek na činnost občanského sdružení pro rok 2010 ve výši 200,- Kč, příspěvek do fondu oprav občanského sdružení pro rok 2010 ve výši 200,- Kč, úhradu spotřeby elektřiny za období od 30.8.2008 do 30.10.2009 podle vyúčtování a dále odměnu pro výbor občanského sdružení na rok 2010 ve výši 12.000,- Kč, z toho pro předsedu občanského sdružení 5.000,- Kč a zbytek dle rozhodnutí předsedy občanského sdružení pro ostatní členy výboru občanského sdružení.
f)        Hrazení telekomunikačních výdajů (pevná linka, mobil) vynaložených členy výboru občanského sdružení k zabezpečení činnosti občanského sdružení.
g)       Termín odečtu spotřeby elektřiny a to každoročně v měsíci listopadu.
h)       Rozúčtování rozdílu spotřeby elektřiny na účet členů občanského sdružení, kteří do 30.listopadu každoročně nenahlásí výboru občanského sdružení stav svých poměrových elektroměrů.
 
2)      Členská schůze ukládá výboru občanského sdružení:
a)       Projednat výsledky dnešní členské schůze a seznámit členy občanského sdružení s přijatými závěry na nejbližší členské schůzi nebo prostřednictví písemné informace na vývěsních deskách či na internetových stránkách občanského sdružení.
b)       Zaregistrovat změněné stanovy občanského sdružení na Ministerstvu vnitra České republiky.
c)       Provést ve dnech 23.4.2010 v době od 17.30 do 18.00 hodin a 24.4.2010 v době od 09.00 do 09.30 hodin kontrolu správnosti odečtu a funkčnosti poměrových elektroměrů v garážích č. 5, 16, 21 a 29.
d)       Ve spolupráci s vedlejšími občanskými sdruženími řešit sjízdnost komunikací v prostoru garáží zejména v zimním období při kalamitách (např. značné množství sněhu, náledí, aj.) a dle dohovoru s těmito vedlejšími občanskými sdruženími společně zabezpečovat v přiměřené době sjízdnost komunikací v prostoru garáží a to i za úhradu, kterou čerpat v příslušném poměru z fondu oprav občanského sdružení a u nečlenů občanského sdružení vyúčtovat jejich podíl na této činnosti společně ostatními platbami v roce 2011.  
e)       Zabezpečit opravu spodních schodů s využitím vhodného materiálu.
f)        Připravit cenovou kalkulaci k opravě omítek a předložit ji k posouzení příští členské schůzi občanského sdružení.
g)       Průběžně zabezpečovat realizaci úkolů přijatých dnešní členskou schůzí.
 
3)      Členská schůze ukládá členům občanského sdružení:
a)       Veškeré finanční částky určené tímto usnesením uhradit do 30.4.2010 na účet občanského sdružení.
b)      Zpřístupnit dne 23.4.2010 v době od 17.30 do 18.00 hodin nebo dne 24.4.2010 v době od 09.00 do 09.30 hodin garáž č. 5, 16, 21 a 29 a umožnit tak výboru občanského sdružení kontrolu správnosti odečtu a funkčnosti poměrového elektroměru.
c)      Nahlásit výboru občanského sdružení spotřebu elektřiny (tj. odečet poměrových měřidel ve svých garážích) v měsíci listopadu 2010 a to nejpozději do 30.11.2010. Při případné výměně poměrového měřidla nahlásit tuto změnu ihned.
d)     Janu Doležalovi - garáž.č.16, aby uvedl svůj poměrový elektroměr do funkčního stavu a to nejpozději do 22.4.2010.  
e)     Nahlásit výboru občanského sdružení každou změnu majitele garáže (dědictví, prodej, aj.) a to nejpozději do 10 dnů od vzniku této změny.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář