Jdi na obsah Jdi na menu
 


usnesení z členské schůze ze dne 4.6.2014

2. 9. 2014

Spolek  Garáže  Písek  Jiráskovo nábřeží  22.etapa

IČO : 26594391

 se sídlem Jaromíra Malého 2247, 397 01 Písek

(dále jen spolek)

adresa pro doručování : Ing. František Pech, 397 01 Písek, Jaromíra Malého 2247

http://www.garaze-pisek-22etapa.estranky.cz/

       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

U  S  N  E  S  E  N  Í

 

schválené členskou schůzi spolku konanou dne 4.6.2014

 

1)      Členská schůze spolku schvaluje:

a)      Zprávu o činnosti spolku za období od 6.6.2013 do 30.4.2014 a zprávu o činnosti revizní komise za rok 2013.

b)      Zprávu o finančním hospodaření spolku za rok 2013 a rozpočet spolku na rok 2015.

c)      Plán činnosti spolku na rok 2015.

d)      Příspěvek na činnost spolku pro rok 2015 ve výši 150,- Kč, členský příspěvek do fondu oprav spolku pro rok 2015 ve výši 150,- Kč, úhradu spotřeby elektřiny za období od 27.9.2012 do 16.10.2013 podle vyúčtování a dále odměnu pro výbor spolku na rok 2015 ve výši 12.000,- Kč, z toho pro předsedu spolku 5.000,- Kč a zbytek dle rozhodnutí předsedy spolku pro ostatní členy výboru spolku.

e)      Volbu předsedy spolku : Josef Tajbner a volbu předsedy revizní komise spolku : MVDr.Ladislav Gašparík.

f)       Hrazení telekomunikačních výdajů (pevná linka, mobil) vynaložených členy výboru spolku k zabezpečení činnosti spolku.

 

2)      Členská schůze ukládá výboru spolku:

a)      Projednat výsledky dnešní členské schůze a seznámit členy spolku s přijatými závěry na nejbližší členské schůzi nebo prostřednictví písemné informace na vývěsních deskách či na internetových stránkách spolku.

b)      Zabezpečit nahlášení odečetu spotřeby elektřiny jednotlivými členy spolku v měsíci listopadu 2014.

c)      Ve spolupráci s vedlejšími spolky řešit sjízdnost komunikací v prostoru garáží zejména v zimním období při kalamitách (např. značné množství sněhu, náledí, aj.) a dle dohovoru s těmito vedlejšími spolky společně zabezpečovat v přiměřené době sjízdnost komunikací v prostoru garáží a to i za úhradu, kterou čerpat v příslušném poměru z fondu oprav spolku a u nečlenů spolku vyúčtovat jejich podíl na této činnosti společně ostatními platbami za rok 2014 v roce 2015.  

d)      Průběžně zabezpečovat realizaci úkolů přijatých dnešní členskou schůzí.

 

3)      Členská schůze ukládá členům spolku:

a)      Veškeré finanční částky odsouhlasené tímto usnesením uhradit do 30.7.2014 na účet spolku.

b)     Nahlásit pokladníkovi spolku spotřebu elektřiny (tj. odečet podružných elektroměrů ve svých garážích) v měsíci listopadu 2014 a to nejpozději do 30.11.2014. Při případné výměně podružného elektroměru nahlásit tuto změnu ihned.

c)    Nahlásit jednateli spolku každou změnu majitele garáže (dědictví, prodej, aj.) a to nejpozději  do 10 dnů od vzniku této změny.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář