Jdi na obsah Jdi na menu
 


usnesení z členské schůze ze dne 5.6.2013

 

Občanské sdružení Garáže Písek Jiráskovo nábřeží 22.etapa
IČ : 26594391
 se sídlem Jaromíra Malého 2247, 397 01 Písek
(dále jen občanské sdružení)
adresa pro doručování : Ing. František Pech, 397 01 Písek, Jaromíra Malého 2247
                      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S  N E S  E N Í
 
schválené členskou schůzi občanského sdružení konanou dne 5.6.2013
 
1)     Členská schůze občanského sdružení schvaluje:
a)      Zprávu o činnosti občanského sdružení za rok 2012 a zprávu o činnosti revizní komise za rok 2012.
b)     Zprávu o finančním hospodaření občanského sdružení za rok 2012 a rozpočet občanského sdružení na rok 2013 a rok 2014.
c)      Plán činnosti občanského sdružení na rok 2013 a na rok 2014.
d)     Příspěvek na činnost občanského sdružení pro rok 2014 ve výši 150,- Kč, členský příspěvek do fondu oprav občanského sdružení pro rok 2014 ve výši 150,- Kč, úhradu za výměnu elektroměru u nečlenů občanského sdružení ve výši 563,- Kč a to u vlastníků garáže : Hronek č.2, Kolář č.78, Rambous č.83, Bečvář č.85, Brousil Zdeněk č.86, Brousil Miroslav č.88 a Židová č.91, úhradu spotřeby elektřiny za období od 7.10.2011 do 26.9.2012 podle vyúčtování a dále odměnu pro výbor občanského sdružení na rok 2013 ve výši 12.000,- Kč a na rok 2014 ve výši 12.000,- Kč, z toho v každém roce pro předsedu občanského sdružení 5.000,- Kč a zbytek dle rozhodnutí předsedy občanského sdružení pro ostatní členy výboru občanského sdružení.
e)      Harmonogram kontroly podružných elektroměrů v listopadu 2013.
f)      Hrazení telekomunikačních výdajů (pevná linka, mobil) vynaložených členy výboru občanského sdružení k zabezpečení činnosti občanského sdružení.
g)      Dohodu o zápočtu plateb ze dne 8.2.2012 uzavřenou mezi občanským sdružením a vlastníkem garáže č.94 a 95 Ing.Davidem Hrachem.
 
2)     Členská schůze ukládá výboru občanského sdružení:
a)      Projednat výsledky dnešní členské schůze a seznámit členy občanského sdružení s přijatými závěry na nejbližší členské schůzi nebo prostřednictví písemné informace na vývěsních deskách či na internetových stránkách občanského sdružení.
b)     Provést v měsíci listopadu 2013 kontrolu správnosti odečtu a funkčnosti poměrových elektroměrů a jejich zapečetění podle schváleného harmonogramu.
c)      Ve spolupráci s vedlejšími občanskými sdruženími řešit sjízdnost komunikací v prostoru garáží zejména v zimním období při kalamitách (např. značné množství sněhu, náledí, aj.) a dle dohovoru s těmito vedlejšími občanskými sdruženími společně zabezpečovat v přiměřené době sjízdnost komunikací v prostoru garáží a to i za úhradu, kterou čerpat v příslušném poměru z fondu oprav občanského sdružení a u nečlenů občanského sdružení vyúčtovat jejich podíl na této činnosti společně ostatními platbami za rok 2013 v roce 2014.  
d)     Průběžně zabezpečovat realizaci úkolů přijatých dnešní členskou schůzí.
 
3)     Členská schůze ukládá členům občanského sdružení:
a)      Veškeré finanční částky odsouhlasené tímto usnesením uhradit do 30.7.2013 na účet občanského sdružení.
b)    Zpřístupnit v měsíci listopadu 2013 své garáže a umožnit tak výboru občanského sdružení kontrolu správnosti odečtu a funkčnosti jejich poměrových elektroměrů a jejich zapečetění podle schváleného harmonogramu.
c)      Nahlásit jednateli občanského sdružení každou změnu majitele garáže (dědictví, prodej, aj.) a to nejpozději do 10 dnů od vzniku této změny.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář