Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z členské schůze ze dne 7.6.2017

21. 6. 2017

Spolek  Garáže  Písek  Jiráskovo nábřeží  22.etapa

IČO 26594391

se sídlem Třebízského 382/1, 397 01 Písek

(dále jen spolek)

adresa pro doručování : Josef Tajbner, 397 01 Písek, Třebízského 382/1

http://www.garaze-pisek-22etapa.estranky.cz/

email: garaze22pisek@seznam.cz

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------

U  S  N  E  S  E  N  Í

schválené členskou schůzi spolku konanou dne 7.6.2017

 

 1. Členská schůze spolku schvaluje:

  1. Zprávu o činnosti spolku za období od 2.6.2016 do 7.6.2017 a zprávu o činnosti kontrolní komise za rok 2016.

  2. Zprávu o finančním hospodaření spolku za rok 2016 a rozpočet spolku na rok 2018.

  3. Plán činnosti spolku na rok 2018.

  4. Příspěvek na činnost spolku pro rok 2018 ve výši 150,- Kč, úhradu spotřeby elektřiny za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 podle vyúčtování a dále náhradu času za výkon funkce ve výboru spolku v roce 2018 ve výši 12.000,- Kč, z toho pro předsedu spolku 5.000,- Kč a zbytek dle rozhodnutí předsedy spolku pro ostatní členy výboru spolku.

  5. Opravu střech garáží s tím, že výběrem firmy se pověřuje výbor spolku.

    

 2. Členská schůze ukládá výboru spolku:

  1. Projednat výsledky dnešní členské schůze a seznámit členy spolku s přijatými závěry na nejbližší členské schůzi nebo prostřednictví písemné informace na vývěsních deskách či na webu spolku.

  2. Zabezpečit nahlášení odečetu spotřeby elektřiny jednotlivými členy spolku v měsíci listopadu 2017.

  3. Zabezpečit výběr firmy a opravu střech spolku dle bodu 1) e) tohoto usnesení v tomto roce či nejpozději v roce 2018 tak, že bude použit vhodný a kvalitní materiál a položení nové krytiny pokryje celou plochu střech. Zajistit odborný dozor a to za úhradu. Realizovat opravu střech až po té co bude všemi členy a vlastníky garáží uhrazena příslušná částka na účet spolku, která bude stanovena dle uzavřené smlouvy s vybranou firmou, případně zvolit alternativní způsob úhrady dle rozhodnutí výboru spolku. Řešit opravu střechy i s těmi co s touto opravou zatím nesouhlasí (tj. garáž č.77 a 83) tak, aby byla provedena oprava všech střech, mimo nově postavené garáže č.94 a 95. Doručit všem členům a vlastníkům garáží složenky k úhradě poměrné částky dle uzavřené smlouvy s odůvodněním a to nejpozději do konce června 2017 a při problémech s realizací této opravy až do konce července 2017 a nebo informovat členy o změně termínů i s odůvodněním.. U jednoposchoďových garáží se bude hradit celá poměrná částka a u dvouposchoďových její polovina.

  4. Ve spolupráci s vedlejšími spolky řešit sjízdnost komunikací v prostoru garáží zejména v zimním období při kalamitách (např. značné množství sněhu, náledí, aj.) a dle dohovoru s těmito vedlejšími spolky společně zabezpečovat v přiměřené době sjízdnost komunikací v prostoru garáží a to i za úhradu, která bude zaplacena z účtu spolku.

  5. Průběžně zabezpečovat realizaci úkolů přijatých dnešní členskou schůzí.

    

 3. Členská schůze ukládá členům spolku:

  1. Uhradit na opravu střech garáží na účet spolku částku dle rozhodnutí výboru spolku podle bodu 2) c) tohoto usnesení a to do 10 dní po doručení složenky k její úhradě či termínu, který bude uveden v přiloženém dokumentu k této složence.

  2. Další finanční částky odsouhlasené tímto usnesením, mimo bodu 3) a), uhradit na účet spolku do 30.7.2017.

  3. Nahlásit pokladníkovi spolku spotřebu elektřiny (tj. odečet podružných elektroměrů ve svých garážích) v měsíci listopadu 2017 a to nejpozději do 30.11.2017. Při případné výměně podružného elektroměru nahlásit tuto změnu ihned.

  4. Nahlásit jednateli spolku každou změnu majitele garáže (dědictví, prodej, aj.) a to nejpozději do 10 dnů od vzniku této změny.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář