Jdi na obsah Jdi na menu
 


žádost k objasnění pojmu a o údržbu pozemků

20. 10. 2009
Občanské sdružení Garáže Písek Jiráskovo nábřeží 22.etapa
IČ : 26594391
se sídlem 397 01 Písek, Jablonského 393 s adresou pro doručování :
Ing.Michal Kolega, předseda občanského sdružení Garáže, 397 01 Písek, Jablonského 393
(dále jen občanské sdružení)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
   Městu Písek
   Velké náměstí 144/3
 
 
Věc : Žádost o upřesnění obsahu pojmu a o řádnou údržbu pozemku 1822/43 k.ú. Písek
 
       Usnesením členské schůze občanského sdružení ze dne 28.3.2009 bylo výboru občanského sdružení uloženo projednat s vlastníkem pozemku parcelní číslo 1818/4 k.ú. Písek, tj. Městem Písek, obsah pojmu „zabezpečovat údržbu a opravu příjezdových komunikací a kanalizace“. Tato povinnost přešla na vlastníky garáží kupní smlouvou ze dne 18.12.2000 uzavřenou mezi Městem Písek a Stavebním bytovým družstvem Písek a následně odkoupením těchto pozemků jednotlivými členy občanského sdružení od Stavebního bytového družstva Písek v roce 2002.
  
      Ve smlouvě ze dne 18.12.2000 je v části III. uvedeno : „Oprávněný z věcného břemene se zavazuje, že pozemek povinného, který v rámci věcného břemene zřízeného touto smlouvou užívá, bude udržovat na své náklady tak, aby byl zajištěn průjezd, nebude jej nijak poškozovat a používat jen ve smyslu sjednaného věcného břemene.“
 
      V kupních smlouvách o převodu pozemků z roku 2002 je v části IV. uvedeno : ...prodávající seznamuje kupující s tím, že pro příjezd a přístup k jednotlivým garážím bylo zřízeno věcné břemeno přes pozemek č.parc.1818/4. Kupující se zavazují, že při výkonu svého oprávnění budou tento užívat a udržovat tak, aby byl zajištěn průjezd, nebude jej nijak poškozovat a zavazují se jej používat jen ve smyslu sjednaného věcného břemene....“
 
      Vzhledem tomu, že na výklad tohoto pojmu má Město Písek a občanské sdružení rozdílný názor, žádáme tímto, aby bylo dodatečně přesněji specifikováno co vše obsah tohoto pojmu obsahuje. Nabízíme i případné osobní jednání k vymezení tohoto pojmu.
 
      Podle našeho názoru se věcným břemenem rozumí jen zajišťování průjezdu po pozemku parcelní číslo 1818/4 k.ú. Písek, tj. neskladovat a neukládat zde různé předměty a dále nepoškozovat tento pozemek. Rozhodně z tohoto věcného břemene však nevyplývá, že si vlastníci garáží budou na své náklady opravovat vozovku nebo kanalizaci či tento pozemek uklízet a udržovat ve sjízdném stavu ( např. zametat, odklízet sníh, sypat při náledí ).
 
      Dále žádáme, aby na pozemku parcelní číslo 1822/43 k.ú. Písek,  který slouží k příjezdu na pozemek parcelní číslo 1818/4 k.ú. Písek, byla prováděna pravidelná údržba a to zejména v zimním období ( úklid sněhu, posyp při náledí, aj.).
 
      Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.
 
     V Písku dne 14.10.2009
                                                                                        Ing. Michal Kolega
                                                                                                předseda

                                                                                        mobil : 607 553 799

 

Odpověd Města Písek si můžete přečíst na adresách :

http://garazepisek.sweb.cz/garáže/vyklad-pojmu-10022010.pdf

http://garazepisek.sweb.cz/garáže/sjezdova-cesta-15022010.pdf

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář