Jdi na obsah Jdi na menu
 


žádost o zdůvodnění usnesení Rady města Písek

17. 12. 2008
Občanské sdružení Garáže Písek Jiráskovo nábřeží 22.etapa
IČ : 26594391
se sídlem 397 01 Písek, Jablonského 393 s adresou pro doručování :
Ing.Michal Kolega, předseda občanského sdružení Garáže, 397 01 Písek, Jablonského 393
(dále jen občanské sdružení)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
   Městu Písek
   Velké náměstí 144
 
 
              Věc :   Žádost o zdůvodnění usnesení Rady města Písek č.728/08
 
       Jménem vlastníků garáží jsme žádali o zrušení věcného břemene, které spočívá v závazku udržovat pozemek parc.č. 1818/4 k.ú.Písek na své náklady.
 
       Usnesením Rady města Písek ze dne 27.11.2008 č.728/08 nebylo naši žádosti vyhověno. Vzhledem tomu, že nám nejsou známy důvody proč bylo takto rozhodnuto, žádáme Vás tímto o sdělení více informací co Radu města Písek k tomuto kroku vedlo, protože jsme povinni sdělit členům občanského sdružení důvody Vašeho nesouhlasu. Řešení této problematiky bylo výboru občanského sdružení uloženo usnesením členské schůze občanského sdružení ze dne 29.3.2008, která v bodě 2) písm. b) uložila výboru občanského sdružení : „Řešit problematiku údržby a oprav příjezdových komunikací a kanalizace a to v případě potřeby  i soudní cestou“.
 
       Ze strany Města Písek se podle našeho názoru jedná jen o formální uvedení věci do právního stavu. Znovu si dovolujeme uvést, že podle našeho názoru je toto věcné břemeno neurčité a nevykonatelné, proto je i neplatné. Toto věcné břemeno vzniklo sice kupní smlouvou a smlouvou o zřízení věcného břemene ze dne 18.12.2000 a následně prodejem garáží do vlastnictví jednotlivých osob přešlo na ně, ale vzhledem ke své povaze nelze jej novými vlastníky vykonávat, když není zřejmé o jakou část pozemku p.č. 1818/4 k.ú. Písek by se měli konkrétně starat. Přičemž je absurdní, aby se tyto osoby jednotlivě starali o celý tento pozemek. Navíc část těchto vlastníků není ani členem občanského sdružení a samotné občanské sdružení věcné břemeno nepřevzalo a ani na něj nepřešlo. Z výkladu zákona  č. 40/1964 Sb. v platném znění, zejména § 151n a násl. a dále z dostupné judikatury, lze dovodit, že takovéto neurčité  a nevykonatelné věcné břemeno je tudíž neplatné.
 
      Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.
 
   V Písku dne 10.12.2008
 
                                                                                         Ing. Michal Kolega
                                                                                                předseda
 
 
 

Příloha :   Usnesení členské schůze občanského sdružení  ze dne 29.3.2008

 

Odpověd si můžte přečíst na adrese :

http://garazepisek.sweb.cz//neoduvodneni-usneseni-17122008.pdf

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář