Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žádost o zrušení věcného břemene

13. 9. 2008
Občanské sdružení Garáže Písek Jiráskovo nábřeží 22.etapa
IČ : 26594391
se sídlem 397 01 Písek, Jablonského 393 s adresou pro doručování :
Ing.Michal Kolega, předseda občanského sdružení Garáže, 397 01 Písek, Jablonského 393
(dále jen občanské sdružení)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
   Městu Písek
   Velké náměstí 144
 
 
 
              Věc :   Žádost o zrušení věcného břemene
 
 
       Jménem vlastníků garáží žádáme o zrušení věcného břemene, které přešlo na vlastníky jednotlivých garáží sdružených v našem občanském sdružení, které je dle našeho názoru neurčité a nevykonatelné, proto je i neplatné.  Toto věcné břemeno vzniklo sice kupní smlouvou a smlouvou o zřízení věcného břemene ze dne 18.12.2000 a následně prodejem garáží do vlastnictví jednotlivých osob přešlo na ně, ale vzhledem ke své povaze nelze jej novými vlastníky vykonávat, když není zřejmé o jakou část pozemku p.č. 1818/4 k.ú. Písek by se měli konkrétně starat. Přičemž je absurdní, aby se tyto osoby starali o celý tento pozemek. Navíc část těchto vlastníků není ani členem občanského sdružení a samotné občanské sdružení věcné břemeno nepřevzalo a ani na něj nepřešlo. Z výkladu zákona   č. 40/1964 Sb. v platném znění, zejména § 151n a násl. a dále z dostupné judikatury, lze dovodit, že takovéto neurčité  a nevykonatelné věcné břemeno je tudíž neplatné.
 
      Proto Vás žádáme o jeho zrušení.
 
 
   V Písku dne 11.9.2008
                                                                                        Ing. Michal Kolega
                                                                                                předseda
 
 
 
 
 
Přílohy :
 
-         kopie usnesení MěÚ Písek ze dne 27.11.2000
-         kopie kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 18.12.2000
 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář